Sau khi nhận đơn hàng máy công ống của khách hàng hà nội, chúng tôi bắt tay vào nghiên cứu , sản xuất và thử nghiệm sản phẩm trong thời gian 30 ngày. Máy được giao hàng đúng thời gian dự kiến. và đảm bảo đầy đủ các thông số và yêu cầu kỹ thuật.