Tiếp tục giao máy cắt ống cho khách hàng Hà Nội

  Thứ Fri, 21/05/2021  (0)Bình luận

Máy cắt ống inox không bavia khoảng ngắn dành cho khách hàng Hà Nội cắt các loại ống từ phi 19 đến phi 27 dày 0,5 đến 0,8 mm. Độ dung sai 2mm và sản lượng 5000c / ngày. Bảo hành 6 tháng 

    

 

Viết bình luận của bạn: