Đo nhu cầu phát triển công ty nên chúng tôi luôn tuyển dụng nhân sự tại các vị trí với chế độ đãi ngộ cao

KẾ TOÁN

THỢ HÀN 

THỢ TIỆN

THỢ PHỤ

THỢ CẢ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

NHÂN VIÊN MAKETING - THỊ TRƯỜNG

Ứng viên có nhu cầu liên hệ trực tiếp SDT/ZALO 0904676332