Mẫu hồ sơ ứng viên


Vui lòng tải về thông tin ứng viên theo mẫu của Công ty.

Xin vui lòng nộp hồ sơ trước qua email: inoxtechngochoa@gmail.com. Sau khi xem xét hồ sơ, chúng tôi sẽ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng để tiếp tục những vòng tuyển chọn khác.
Chia sẻ bài viết: 

Tags:
0789.302.168 0796.320.168